Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΑ ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ

Πήγαινε κάτω

ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΑ ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Παρ Αυγ 24, 2012 1:41 am

ΘΕΜΑ: Aντίστασις ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Διοικητή ΑΣΔΑΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 233223
Αριθ. Φακ. 4009/11
ΒΣΤ 902/9.9.49
Επί ΑΑΠ 12032/5.9.49 αναφορά σας.

1. Η σχετική πληροφορία περί ης η υπ’ αριθ. ΑΑΠ 232323/4009/ 11/23.8.49 διαταγή μου παρεσχέθη ημίν υπό του κ. Υπουργού των Στρατιωτικών μεταβάντος επί τόπου.
Βάσει μάλιστα της πληροφορίας ταύτης ο Στρατ. Διοικητής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διέταξε την αντικατάστασιν των αξιωματικών ΤΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
Τούτο σημαίνει ότι η πληροφορία ήτο ακριβής και γνωστή εις ΣΔΠ.
2. Έχομεν συγκεκριμένην καταγγελίαν διά τοπικής εφημερίδος και εξεδόσαμεν την υπ’ αριθ. 231877/18.8.49 διαταγήν (σήμα) κοινοποιηθείσαν και υμίν.
Και επί της καταγγελίας ταύτης ουδεμίαν απάντησιν μέχρι σήμερον έχομεν, τούτε υπό της ΣΔΠ ούτε υπο της ΣΔΠ παρ’ υμών, ούτε σχετική μνεία γίνεται περί ταύτης εις την αναφοράν σας.
3. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα, των οποίων έδει να λάβηται γνώσιν κατά την μετάβασίν σας εις ΛΑΚΩΝΙΑΝ και ν’ αναφέρητε σαφώς επί τούτων.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ.Σ/Ε.Κ
Τ.Υ.Σ.
----------------------------------------

Θέμα: Κατάστασις Λακωνίας Απόρρητος
Προς : ΓΕΣ/Γραφ. Αρχιστρατήγου Προσωπική
Αριθ. 13032
ΑΣΔΑΝ Στρατηγός
Β.Σ.Τ. 902 τη 5-9-49

Ι. Εις εκδήλωση της 232223/Φ.4009/11/23-8-49 Υμετέρας Διαταγής.
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα εξής:
ΙΙ. Μετέβην εις Πελοπόννησον (Τρίπολιν - Σπάρτη - Γύθειον) και κατόπιν προσωπικής εξετάσεως διεπίστωσα ότι αφ’ ης υπήχθη υπό της ΑΣΔΑΝ η Πελοπόννησος ουδεμία υπέρβασις, ουδεμία παράνομος ενέργεια ανευθύνων παραγόντων εσημειώθη.
ΙΙΙ. Ο Διοικητής της Σ.Δ.Π. επιτελεί ενόρκως και αποδοτικώς τα καθήκοντά του και έχει προσωπικήν αντίληψιν των αυτόθε συμβαινόντων.
ΙV. Η ΑΣΔΑΝ ουδέν προς λήψιν επί τοιαύτης φύσεως ζητημάτων μέτρου προτείνει, διότι ουδέν εν τη πραγματικότητι παράνομα συνέβη.
V. Υποβάλλεται η παράκλησις όπως εις παρομοίας περιπτώσεις, οιαδήποτε πληροφορία, οιανδήποτε προερχομένη, μη γίνεται υφ’ υμών πιστευτή, αν δεν έχει διέλθη δι’ ημών και δεν έχει υποστή του ελέγχου μας.
VΙ. Κατόπιν τούτων εφ’ υμάς εναπόκειται να κρίνητε κατά πάσαν η δρυμεία υμών προς του υποφαινομένου παρατήρησις, περί παρατηρουμένης αδρανείας μου, είναι δικαία.
Τ.Υ.
Γ. Παπαγεωργίου
Αντιστράτηγος Διοικητής
----------------------------------------

ΘΕΜΑ: Kατάστασις ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : Διοικητήν ΑΣΔΑΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ : Α1/ΙΙΙ/ΓΕΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
- κ. Υπουργόν Στρατιωτικών ΓΕΣ /Α1/ΙΙΙ
- Β.Σ.Α.-Σ.Ο.Η.Π.Ε./Κλ. Επιχ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 232223
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/11
Β.Σ.Τ. 902/23.8.49
1. Παρά την υπ’ αριθ. 230133/4009/11/23.7.49 διαταγή μου παράγραφος 5 (στ) εις τον Νομόν Λακωνίας ως πληροφορούμεθα συνεχίζονται υπερβασίαι και παράνομοι ενέργειαι ανευθύνων παραγόντων.
2. Επί της καταστάσεως εις την περιοχήν ταύτην έδει να είχε προσωπικήν αντίληψιν ο Διοικητής ΣΔΠ και η ΑΣΔΑΝ έδει να είχε λάβη ή και να προτείνη λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων.
3. Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ την παρατηρουμένην αδράνειαν.
4. Μεταβήτε εις Λακωνίαν εξετάσατε την κατάστασιν και λάβετε τα εν τη αρμοδιότητί σας ενδεικνυόμενα μέτρα.
Εις εμπεριστατωμένην έκθεσίν σας να μοι αναφέρητε το αποτέλεσμα της επιθεωρήσεώς σας τα ληφθέντα μέτρα ως και τα προτεινόμενα τοιαύτα.
Αρχιστράτηγος Α.ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ.Π/Β.Β.
Τ.Υ.Σ.

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης