Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

Η καταλήστευσις της Άρτας από τις ορδές του ΕΛΑΣ το 1943

Πήγαινε κάτω

Η καταλήστευσις της Άρτας από τις ορδές του ΕΛΑΣ το 1943

Δημοσίευση  ΔΑΙΔΑΛΟΣ Την / Το Σαβ Μαρ 31, 2012 10:59 am

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΕΝΤΥ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
Αρχηγείον Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής
Αριθ. Πρωτ. 5039
Όπου

Έχω την τιμήν να σας γνωρίσω ότι κατά τας ημέρας της κρούσεως των τμημάτων των Εθνικών Ομάδων μετά του εχθρού, αι ομάδες του ΕΛΑΣ δεν μετέσχον των συμπλοκών αλλ’ εθεώντο εκ του μακρόθεν, αντιδράσασαι μάλιστα εις πολλά σημεία της Ηπείρου, ως δι’ άλλων μου εγγράφων εγνώρισα.

Το λυπηρόν είναι ότι κατά τας ημέρας της συμπλοκής μας μετά των κατακτητών αι ομάδες του ΕΛΑΣ, είχαν εκτραπή ανά την πεδιάδα της Άρτης και αλλαχού διά την διαρπαγήν ποιμνίων, βούν και δημητριακών. Τελευταίως εκβιασμοί διά προστίμων λύτρων διαρπαγών και άλλων αυθαιρέτων μέσων αρχίζουν να λαμβάνουν διαστάσεις. Τας συνεπείας των οποίων δεν δεν δυνάμεθα να προΐδωμεν. Πολλαί εκαντοτάδες εκατομμυρίων επίσης έχουν αφαιρεθεί παρά των κατοίκων κατά τον ανωτέρω τρόπον. Πολλαί δεκάδες χιλιάδες οκάδες σίτου έχουν διαρπαγή διά την άνω μέθοδον.
Μας εδόθει η ευκαιρία και άλλοτε να σας γνωρίσωμεν τας αυθαιρεσίας ταύτας, όχι διά να σας καταγγείλωμε τας πράξεις του ΕΛΑΣ, όσον διά να σας δώσουμε μιαν εικόνα της καταστάσεως, η οποία πολύ απέχει από του να προάγη και να συντελέση στον Εθνικόν και συμμαχικόν αγώνα.


Οι πληθυσμοί άρχισαν να εξεγείρωνται εναντίων των διαρπαγών τούτων και συνεχώς ζητούν την επέμβασίν μας, διά να προστατεύσωμεν την περιουσίαν των. Παρακαλώ να αντιληφθήτε το δύσκολον της θέσεώς μας. Ακριβώς διότι ευρισκόμεθα εις την ανάγκην να σας γνωρίζωμεν συνεχώς τας τοιαύτας αυθαιρεσίας του ΕΛΑΣ πράγμα το οποίον δεν μας είναι καθόλου ευχάριστον, και αφ’ ετέρου διότι, διά να προστατεύσωμεν τας περιουσίας των κατοίκων, είμεθα υποχρεωμένοι να ευρεθώμεν αντιμέτωποι του Ε.Λ.Α.Σ. Μένοντες αδιάφοροι προ των εκκλήσεων των πληθυσμών εκπίπτωμεν και της εκτιμήσεως και του σεβασμού των και δεν έχουμε ουδένα λόγον υπάρξεως, ως δύναμις τάξεως και ασφαλείας εις την ύπαιθρον τουλάχιστον.

Δυστυχώς η δυσφορία των κατοίκων αρχίζη να λαμβάνη και μιαν άλλην μορφήν. Οι κάτοικοι αρχίζουν να δυσανασχετούν και εναντίον της Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής διότι ενώ ενισχύει τον ΕΛΑΣ παντιοτρόπως δεν ασκεί όλην της την επιρροήν πράγμα όχι αληθές βεβαίως διά να παύση αυτή η κατάστασις εις βάρος του λαού.

Παρακαλώ να πιστεύσητε ότι επολεμήσαμεν με όλα τα επιχειρήματα την αντίληψιν αυτήν των κατοίκων όσον αφορά την Βρεττανικήν αποστολήν όπου αύτη εξεδηλώθη.

Έχοντες όμως υπ’ όψιν τελευταίαν διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διά της οποίας εντελλόμεθα να μεριμνήσωμεν διά τον επισιτισμόν, όχι μόνον των ανταρτών αλλά και των πληθυσμών, ν ο μ ί ζ ο μ ε ν ότι αντάρτες και πληθυσμός δεν πρέπει επ’ αυτού να αποτελέσουν εν ενιαίον σύνολον, πράγμα αναγκαίον διά την αποτελεσματικότητα του αγώνος μας.

Παρακαλώ να δεχθήτε την έκφρασιν της προς υμάς εξαιρετικής μου εκτιμήσεως.

Σταθμός Διοικήσεως τη 14η Ιουλίου 1943
Ο Γενικός Αρχηγός

Κοινοποίησις Ν. Ζέρβας
Λοχαγόν ΡΟΣ
Αρχηγείον-Υπαρχηγείον
Στρατιωτικαί Επόπται
ΙΙ Τάγμα Γεν. Αρχηγείου


Διά την ακρίβειαν της
αντιγραφής το ΙΙ Γραφείον
υπογραφή
avatar
ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 2845
Ημερομηνία εγγραφής : 28/03/2010
Τόπος : daidalakos@yahoo.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης