Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Πώς τα (ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ) αρχεία του Αρχηγείου Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ βγάζουν το Ζέρβα προδότη και συνεργάτη των Γερμανών

Πήγαινε κάτω

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Πώς τα (ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ) αρχεία του Αρχηγείου Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ βγάζουν το Ζέρβα προδότη και συνεργάτη των Γερμανών

Δημοσίευση  ΔΑΙΔΑΛΟΣ Την / Το Δευ Ιαν 02, 2012 6:15 am

Απάντηση για τα Αρχεία του Συντάγματος Ξηροβουνίου...
Από τον κ. ΧΑΡΙΛΑΟ ΤΣΟΓΚΑ, επ. Δικηγόρο

Ο φίλος μου και διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Χρήστος Τσέτσης, προ ολίγων ημερών κατ' επανάληψιν από των στηλών της εγκρίτου εφημερίδος "ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ" με καλεί να απαντήσω, τι έγιναν τα Αρχεία του θρυλικού Συντάγματος Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ, του οποίου ηγήτωρ και δημιουργός υπήρξε ο αξέχαστος και ηρωϊκός Αλέκος Παπαδόπουλος.

Ο αγωνιστής αυτός της εθνικής Αντίστασης των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών του ΕΔΕΣ, ο οποίος υπήρξε το σέμνωμα των Ε.Ο.Ε.Α. και ο οποίος έγραψε και τα απομνημονεύματά του στο περίπυστον βιβλίον του, λόγω του ιδιαίτερου δεσμού μου προς αυτόν ως Γεν. Γραμματέας της ΠΕΣΕΑ (Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Ελλάδος), της οποίας Πρόεδρος ήτο ο μακαρίτης Αλέκος Παπαδόπουλος και Αντιπρόεδρος ο κυρός τότε Μητροπολίτης Ιωαννίνων ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωρίζω ότι τα Αρχεία και τα βιβλία του τα άφησε ο Α.Π. στους κληρονόμους του.

Από τας μεταξύ μας συζητήσεις διεπίστωσα, ότι διακαής επιθυμία του Α.Π. ήτο, η δημιουργία εις την πόλιν μας ενός Μουσείου των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ. Δια τον λόγον αυτόν συνεστήθη ο Σύνδεσμος Μουσείου του ΕΔΕΣ ο οποίος ανεγνωρίσθη από το Πρωτοδικείον Ιωαννίνων. Εις το Μουσείον αυτό θα παρεδίδοντο και τα Αρχεία του Συντάγματος Ξεροβουνίου και ένας αριθμός των βιβλίων του Α.Π. με τα απομνημονεύματά του και εις περίπτωσιν διαλύσεως του Μουσείου του ΕΔΕΣ τότε τα Αρχεία θα παρεδίδοντο στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών. Δια την δημιουργίαν του Μουσείου κατέθεσε ο Α.Π. και το ποσόν των 400.000 δραχ., σε Τραπεζικό Λογαριασμό επ' ονόματί του από την πώλησιν των βιβλίων του.

Παραλλήλως όμως ο Αλέκος Παπαδόπουλος με τον τότε Μητροπολίτην ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ο οποίος αποτελούσε την συνισταμένην και ενεργόν ψυχικήν δύναμιν όλου του όγκου των αγωνιστών της εθνικής Αντίστασης των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ, εδωρήθη υπό της εφοροεπιτροπείας της ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, και ένα οικόπεδον εις την ενταύθα οδόν Δομπόλη, δυτικά του οικήματος του τότε Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η δωρεά όμως αυτή δια την ανέγερσιν του Μουσείου υπό του Συνδέσμου Μουσείου Ιωαννίνων απέβη δώρον άδωρον. Το Δασαρχείον Ιωαννίνων εθεώρησε το δωρηθέν οικόπεδον ως δασικήν έκτασιν και δι' αυτό δεν ενεκρίθη από το Πολεοδομικόν Γραφείον Ιωαννίνων η άδεια προς οικοδόμησιν του Μουσείου την οποίαν είχε υποβάλει ο Σύνδεσμος Ιωαννίνων με σχέδια του Μηχανικού κ. Γεωργίου Κωνσταντοπούλου. Το περίεργον και άξιον ιδιαιτέρας προσοχής τυγχάνει, ότι εις το δωρηθέν οικόπεδον δεν υπήρχε ουδέν δένδρον, η δε Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων, αντί να παρέμβει προς το Δασαρχείον Ιωαννίνων, ως δωρήτρια και ιδιοκτήτρια του δωρηθέντος οικοπέδου, παρά τας οχλήσεις μας εσίγησεν, αν και είχεν την υποχρέωσιν προς αποκατάστασιν του κύρους και της εντιμότητός της ως δωρητρίας να παρέμβει για να αρθεί η αδικαιολόγητος άρνησις της Δασικής Υπηρεσίας, δεν το έπραξε.
Αυτό έγινε, διότι ο πανδαμάτωρ χρόνος όλα τα μεταβάλλει, όλα λησμονούνται ακόμη και από ιερωμένους!

Το Μουσείον κατόπιν αυτού δεν έγινε και η ΠΕΣΕΑ, ο Σύνδεσμος Μουσείου ο οποίος με απόφασίν του, ετροποποίησε το καταστατικόν και ονομάσθη Κέντρο Ιστορικών Μελετών και Μουσείου, από τον Πρόεδρόν του τον κ. Αριστοτέλην Ζωγάκην, και ο Σύνδεσμος αγωνιστών ΕΟΕΑ Ιωαννίνων, με χρήματα των αγωνιστών του Νομού μας, αγόρασαν ένα διαμέρισμα εκ τριών δωματίων ενταύθα επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 5, όπου και στεγάζονται. Τα τρία αναγνωρισμένα Σωματεία συγκεντρώνουν διάφορες φωτογραφίες και ενθυμήματα από τους αγώνες των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ δια να αποτελέσουν την αρχήν του Μουσείου.

Οι κληρονόμοι του Αλέκου Παπαδόπουλου δεν πάτησαν ποτέ στα Γραφεία μας και από την επί διδακτορία διατριβήν του εφοριακού κ. Αθανασίου Φλιτούρη, ανακηρυχθέντος μάλιστα και ως διδάκτορος από το Πανεπιστήμιον των Ιωαννίνων, πληροφορούμεθα, ότι οι κληρονόμοι του Α.Π. παρέδωσαν προς τον κ. Αθ. Φλιτούρην τα Αρχεία του Α. Παπαδόπουλου να τα μελετήσει και να γράψει την διατριβήν του δια τον ΕΔΕΣ.

Ο κ. Αθανάσιος Φλιτούρης από την μελέτην των Αρχείων του θρυλικού Συντάγματος Ξηροβουνίου που έγραψεν ηρωϊκάς σελίδας με άφθονο αίμα και πολλά θύματα εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών, παρεχάραξεν και αλλοίωσεν την αλήθειαν, ώστε να καταλήξει με την διατριβήν του εις τα εξής συκοφαντικά συμπεράσματα:

1) Ότι η συμβολή και ο αγώνας των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ υπήρξεν ασήμαντος εις την Εθνικήν Αντίστασιν της πατρίδος.

2) Ότι ο Στρατηγός Ζέρβας συνειργάσθη με τους Γερμανούς, οι οποίοι του παρέδωσαν, όταν έφυγαν από την Ελλάδα τον Οκτώβριον του 1944, τας πρωτευούσας της Ηπείρου, Ιωάννινα -'Aρτα -Πρέβεζα -Ηγουμενίτσα.

Αγνοήσας, ο κ. Φλιτούρης, ότι η μεν Ηγουμενίτσα είχε ελευθερωθεί από τους Γερμανούς και τους Αλβανοτσάμηδες τας 20 Αυγούστου 1944 κατόπιν αιματηρών αγώνων, από τον Ιούνιον του 1944 με νεκρούς και αιχμαλώτους Γερμανούς και Αλβανοτσάμηδες από τον ΕΔΕΣ. Η οδός Πρεβέζης Ιωαννίνων και 'Aρτας Ιωαννίνων εγέμισε από πτώματα φονευθέντων Γερμανών και 200 Γερμανοί αιχμάλωτοι εστάλησαν από τον ΕΔΕΣ, από το λιμάνι "αλωνάκι" στη Μέση Ανατολή, εκτός του πολεμικού υλικού.

3) Ότι ο ΕΔΕΣ με τους 'Aγγλους πολέμησαν να διαλύσουν τον ΕΛΑΣ, ενώ οι πάντες γνωρίζουν, ότι ο ΕΛΑΣ ήτο εκείνος ο οποίος θέλησε να διαλύσει όλας τας αντιστασιακάς οργανώσεις και το επέτυχε, δια να μονοπωλήσει τον αγώνα και μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα κράτος του Σοβιετικού Μπλοκ.

4) Ότι οι αντάρτες του Ζέρβα όταν εισήλθον εις την πόλιν των Ιωαννίνων μετά την φυγήν των Γερμανών τον Οκτώβριον του 1944, ελεηλάτησαν πολλάς οικίας εις την πόλιν μας.

Η ιστορική αυτή κακοποίηση των γεγονότων της Εθνικής Αντίστασης, με την ασυγκράτητη ψευδολογία και την κατασυκοφάντησιν, πρέπει να σταματήσει. Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενον οφείλεται στην κακοδαιμονίαν ορισμένων, οι οποίοι χάριν ιδιοτελών συμφερόντων, θέλουν να διχάζουν τον Ελληνικόν Λαόν και όχι να γεφυρώνουν την ομοψυχίαν και την αγάπην όλων των πραγματικών αγωνιστών της Πατρίδος. Αμετανόητοι δεν παραδειγματίζονται από τον αδελφοκτόνο πόλεμο που περάσαμε, αλλά θέλουν να διαιωνίζουν και να δηλητηριάζουν την νεολαία μας πλαστογραφούντες και αλλοιώνοντες την ιστορίαν της εθνικής Αντίστασης.
Αυτά γνωρίζω αγαπητέ φίλε Χρήστο Τσέτση και μη περιμένεις περισσότερα από εμένα. Tον λόγον περί της τύχης των Αρχείων έχουν οι επιζώντες κληρονόμοι του Αλέκου Παπαδόπουλου. Φρόνιμον δε τυγχάνει να είπω "θού κύριε φυλακήν τω στόματί μου".
avatar
ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 2845
Ημερομηνία εγγραφής : 28/03/2010
Τόπος : daidalakos@yahoo.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Πώς τα (ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ) αρχεία του Αρχηγείου Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ βγάζουν το Ζέρβα προδότη και συνεργάτη των Γερμανών

Δημοσίευση  ΔΑΙΔΑΛΟΣ Την / Το Κυρ Ιαν 22, 2012 3:27 am

Επειδή ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ...!!!!!!!avatar
ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 2845
Ημερομηνία εγγραφής : 28/03/2010
Τόπος : daidalakos@yahoo.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Πώς τα (ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ) αρχεία του Αρχηγείου Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ βγάζουν το Ζέρβα προδότη και συνεργάτη των Γερμανών

Δημοσίευση  ΔΑΙΔΑΛΟΣ Την / Το Τετ Ιαν 25, 2012 3:36 am

.......Αμ δε, που θα ήταν μόνο το αρχείο του Συντάγματος Ξηροβουνίου "ευγενώς παραχωρηθέν".

Τι νομίζετε, ότι το αρχείο του Υπαρχηγείου Μετσόβου θα έμενε πίσω, να χάσει την πρωτιά από το Ξηροβούνι ;

..... Μάλλον δε θα ' στε με τα καλά σας.
Οι Ηπειρώτες δεν παίζουν με τέτοια πράγματα !!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
avatar
ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 2845
Ημερομηνία εγγραφής : 28/03/2010
Τόπος : daidalakos@yahoo.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Πώς τα (ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ) αρχεία του Αρχηγείου Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ βγάζουν το Ζέρβα προδότη και συνεργάτη των Γερμανών

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Τετ Ιαν 25, 2012 12:33 pm

ΔΑΙΔΑΛΟΣ έγραψε:.......Αμ δε, που θα ήταν μόνο το αρχείο του Συντάγματος Ξηροβουνίου "ευγενώς παραχωρηθέν".

Τι νομίζετε, ότι το αρχείο του Υπαρχηγείου Μετσόβου θα έμενε πίσω, να χάσει την πρωτιά από το Ξηροβούνι ;

..... Μάλλον δε θα ' στε με τα καλά σας.
Οι Ηπειρώτες δεν παίζουν με τέτοια πράγματα !!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

μην εχεις καμμαι εμπιστοσυνη σε αριστερους Εκ πειρα ςτο λεω Μπορει να εχουν καποια αρχεια στα χερια τους αλαλ τα ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΟΥΝ οπως τους ΒΟΛΕΥΕΙ
Καμμια αξια λοιπον

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Πώς τα (ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ) αρχεία του Αρχηγείου Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ βγάζουν το Ζέρβα προδότη και συνεργάτη των Γερμανών

Δημοσίευση  ΔΑΙΔΑΛΟΣ Την / Το Σαβ Ιαν 28, 2012 11:22 am

ΤΑΥΓΕΤΗΣ έγραψε:
μην εχεις καμμαι εμπιστοσυνη σε αριστερους Εκ πειρα ςτο λεω Μπορει να εχουν καποια αρχεια στα χερια τους αλαλ τα ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΟΥΝ οπως τους ΒΟΛΕΥΕΙ
Καμμια αξια λοιπον
ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ οι αριστεροί και έχουν αρχεία στα χέρια τους.
ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ οι αριστεροί και παραχαράσουν τα όποια αρχεία έχουν στα χέρια τους.
ΜΑΓΚΙΑ ΤΟΥΣ το κάτω κάτω ........
ΤΑ "ΔΕΞΙΑ" ΒΡΩΜΟΣΚΥΛΑ, που ξεπούλησαν όλους τους ηρωικούς αγώνες, τι στο διάολο έχουν στα χέρια τους, εκτός από το τσουτσουνάκι τους που το παίζουν μπρoς και πίσω, πίσω και μπρός ;
avatar
ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 2845
Ημερομηνία εγγραφής : 28/03/2010
Τόπος : daidalakos@yahoo.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Πώς τα (ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ) αρχεία του Αρχηγείου Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ βγάζουν το Ζέρβα προδότη και συνεργάτη των Γερμανών

Δημοσίευση  ΔΑΙΔΑΛΟΣ Την / Το Δευ Νοε 19, 2012 4:14 am

Σημειωτέον ότι ο Ναπολέων Ζέρβας είχε βαπτίσει τον Ιούνιο του 1944 το γιο του Αλέκου Παπαδόπουλου, όπως ο ίδιος γράφει στο ημερολόγιό του (που ΔΑΙΔΑΛΟΣ ανήρτησεν εδώ) , δίνοντας του το όνομα "Ναπολέων".....

Α....ρε συχωρεμένε Στρατηγέ και που να' ξερες τι θα γινόταν μετά το θάνατό σου ............

Δείτε και εδώ :

Ο Τασούλας βγάζει το Ζέρβα συνεργάτη των Γερμανών............
Αφού το λέει ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ έτσι πρέπει να είναι............!!!!!!!!!( Η Ιστορία θέτει περίστροφο στον κρόταφό της)
avatar
ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 2845
Ημερομηνία εγγραφής : 28/03/2010
Τόπος : daidalakos@yahoo.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης